close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POTRZEBUJĘ POMOCY

 • Zasady udzielania pomocy przez placówki dyplomatyczne

  Każdy obywatel Polski przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie itp.) może zwrócić się do Konsulatu z prośbą o pomoc konsularną. Na terenie Republiki Czeskiej obowiązuje podział obszaru wg kompetencji właściwego urzędu konsularnego.

  W tym celu Konsulat w Ostrawie ma czynny całodobowy telefon:

  tel. +420 596 118 074, fax +420 596 118 073

  1. Konsul może podjąć interwencję po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.
  2. Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.

  Uwaga

  Po godzinach urzędowania pod w/w numerem telefonu nie udziela się żadnych standardowych informacji.

  Co może dla polskiego turysty uczynić konsul?

  • Jeżeli zostanie zgubiony paszport lub inne dokumenty zostaną skradzione, konsul sprawdzi tożsamość poszkodowanej osoby i wystawi paszport tymczasowy na powrót do Polski.
  • W przypadku utraty pieniędzy:
   • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
   • wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą przez rodzinę lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
   • w skrajnych przypadkach może pożyczyć drobną kwotę pieniędzy na powrót do Polski po uprzednim podpisaniu zobowiązania do jej zwrotu.
  • Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może:
   • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania,
   • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia,
   • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
   • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.
  • W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

  • Prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).
  • Płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych oraz kosztów sądowych,
  • Świadczyć usługi, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • Załatwiać zakwaterowanie lub uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy
  • Podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

  Bezpieczeństwo oraz zachowanie zdrowia i życia turystów zależą w największym stopniu od nich samych, od ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości.

  Za czynności konsularne pobierane są opłaty według obowiązujących stawek regulowanych Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: