close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 sierpnia 2017

  W dniach od 15 do 17 września 2017r. w Warszawie i Toruniu odbędzie się XX Jubileuszowa Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii.

  Wydarzenie to, stanowiące kontynuację 20-letniej tradycji, organizowane jest, przy wsparciu Fundacji Lux Veritatis oraz Samorządu i Prezydenta Torunia, przez Fundację Polonii Gospodarczej Świata. Jest to instytucja służąca współdziałaniu firm – polonijnych środowisk gospodarczych w świecie i kraju - dla rozwijania międzynarodowej współpracy i wzajemnych, partnerskich korzyści.

   

   

   

   

     

   

   

   

                          

                         

                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  W obradach Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii wezmą udział liczni przedsiębiorcy polonijni, operujący na zróżnicowanych rynkach wielu krajów, którzy służą bogatym doświadczeniem zwłaszcza na progu znaczących i wielokierunkowych zmian w przebudowie gospodarki polskiej, objętych Planem Zrównoważonego Rozwoju. Konferencja umożliwi bliższe zapoznanie się z podejmowanymi w kraju działaniami, które wskażą zaproszeni reprezentanci kilkudziesięciu krajów świata oraz przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, biznesu i mediów.

   

  Organizatorzy serdecznie zapraszają do zgłaszania się przedsiębiorców polonijnych z informacjami - wg poniższego schematu (w wersji edytowalnej – MS Word):

   

  Imię

  Nazwisko

  Stanowisko

  Firma

  Adres firmy

  E-mail

  Tel.

  Fax

  Website

  Branża

   

  na adresy e-mail: biuro@fundacjapolonia.pl oraz ew. prezes@fundacjapolonia.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: