close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 5 września 2017

  Konsulat Generalny RP w Ostrawie pragnie poinformować o zbliżającym się terminie nadsyłania wniosków na projekty polonijne w 2018 roku.

  Terminy nadsyłania formularzy:

  do 20.09.2017 r.- w przypadku projektów całorocznych lub planowanych na pierwsze półrocze 2018 r. (styczeń-czerwiec)

  do 31.03.2018 r. - w przypadku projektów planowanych na drugie półrocze 2018 r.(lipiec-grudzień)


  Dofinansowanie można uzyskać w ramach następujących funduszy:

  Szkolnictwo polskie za granicą (środki przeznaczone mogą być np. na organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą, wynajem sali, zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek czy zakup wyposażenia sali lekcyjnych, organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży takich jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego, wycieczki edukacyjne).

   

  Kultura, opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz pozostała działalność (środki przeznaczone mogą być na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą oraz aktywizację środowisk polskich i polonofilskich, m.in. organizację konferencji, seminariów, wystaw, pokazów filmów polskich, obchodów ważnych rocznic historycznych, dni kultury polskiej, cyklicznych spotkań z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego (cena jednostkowa sprzętu do 500 EUR),
  Opieka - zakup zniczy, wieńców i kwiatów w związku z upamiętnieniem miejsc związanych z życiem i działalnością Polaków za granicą czy uroczystościami na cmentarzach, utrzymanie cmentarzy i tablic pamiątkowych oraz dofinansowanie realizacji pomników i tablic.

   

  Wszystkie projekty, które mogą otrzymać dofinasowanie muszą być realizowane w ścisłej współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie. Zasady finansowania działalności polonijnej stawiają placówki wobec konieczności wnikliwej analizy projektów, a przede wszystkim ich weryfikacji przed przekazaniem do ostatecznej oceny dokonywanej przez komisję Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości podejmowana jest poza placówką.

  Nie istnieje możliwość prefinansowania projektów. Przyznane przez DWPPG MSZ środki wypłacane są na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez wnioskodawcę na placówkę.
   

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku, najpóźniej do 14 grudnia 2018 r.
   

  Projekt powinien realizować założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.  http://www.msz.gov.pl/resource/70a7021e-304c-4075-a812-18e5b3410966:JCR
   

  Budżet powinien być bardzo dokładny. Promowane są projekty z wkładem własnym organizacji

   

  Organizacje i stowarzyszenia polonijne zainteresowane dofinansowaniem projektów z funduszy polonijnych, powinny wypełnić formularz projektowy, a następnie przesłać na adres mailowy ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl lub pocztą na adres:
  Konsulat Generalny RP w Ostrawie
  ul. Blahoslavova 4
  701 00 Ostrava
   

  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
  tel. 596 118 074, barbara.kurzejova@msz.gov.pl


  Wniosek

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: