close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 października 2017

  Dnia 15 września 2017 r. w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie odbyła się oficjalna recepcja z okazji XVII Dni NATO w Ostrawie.

  W recepcji udział wzięli przedstawiciele władz i służb mundurowych Republiki Czeskiej, korpusu dyplomatycznego i wojskowego w Republice Czeskiej, jak również organizacji Polaków na Zaolziu. Wśród gości byli m.in.: Generał Josef Bečvář - szef Sztabu Generalnego Republiki Czeskiej, Generał Tomáš Tuhý - Komendat Główny Policji Republiki Czeskiej, Prof. Ivo Vondrák - Hetman Województwa Morawskośląskiego, Tomáš Macura - Prezydent Ostrawy oraz Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego. Przy okazji ww. recepcji, zaprezentowano również wystawę dotyczącą Województwa Opolskiego.

  NATO3
  NATO4
  NATO5
  NATO6
  NATO7
  NATO2
  NATO1

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: