close

 • To serve Poland – to build Europe – to understand the world

   

 • KONZUL

 •  

   

   

   

   

  Generální konzul Polské republiky v Ostravě – Janusz Bilski

   

   

  V roce 2002 začal pracovat v soukromé firmě v oblasti personálního poradenství.

  Od roku 2003 je profesně spojen s Ministerstvem zahraničních věcí.  V letech 2003-2005 vykonával diplomaticko-konzulární praxi, a následně začal pracovat na oddělení Asie a Pacifiku. Na začátku roku 2007 byl vyslán na Velvyslanectví Polské republiky v Hanoji, kde se zabýval politicko-konzulárními záležitostmi. V roce 2009 byl jmenován do funkce vedoucího politicko-ekonomického oddělení Velvyslanectví a od září 2009 do ledna 2010 plnil funkci chargé d’affaires a.i.

  V roce 2010 po návratu do Polska byl jmenován do funkce vedoucího referátu pro multilaterální záležitosti na oddělení Asie a Pacifiku. Od listopadu 2010 zástupce ředitele konzulárního oddělení. V rámci své pracovní náplně dohlížel na problematiku cestovních pasů, otázky cestovního ruchu a migrace, mimořádné záležitosti a evropskou spolupráci. Během polského předsednictví v REU vedl osobně pracovní skupinu COCON (odpovědná za konzulární spolupráci v rámci EU) a dohlížel na činnost pracovní skupiny VISA.

  Od června 2012 do února letošního roku byl ředitelem kanceláře generálního ředitele. V rámci své odpovědnosti, působil ve funkci zmocněnce ministra zahraničních věcí pro záležitosti systému řízení kvality, a zároveň předsedy výboru pro informatizaci MZV.

  Od 29. srpna 2015 Generální konzul Polské republiky v Ostravě.

  Od roku 2006 úředník civilní služby. Hovoří plynule anglicky a čínsky.

  V roce 2012 byl vyznamenám Bronzovým křížem za zásluhy.

   

  Foto: Norbert Dąbkowski /"Głos Ludu"

   

  Print Print Share: